วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม

              

                   เว็บไซต์ของเรา มีวัตถุประสงค์เผยแพร่กิจกกรรมของสมาคมทุกด้านตามภาระกิจที่แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์การการตั้งสมาคมฯ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาทุกชนิดที่ส่วนราชการทุกส่วนที่ได้จัดขึ้น โดยสมาคมจะเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่กิจกรรม การเตรียมงาน การดำเนินการ และผลการแข่งขัน เพื่อสรุปและเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านกีฬาของจังหวัดนครพนมเรา รวมทั้งกิจกรรมของเยาวชนทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกีฬา โดยทางที่ทางสมาคมฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ฟรี ขอเพียงแค่ท่านส่งข้อมูลข่าว และชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งข่าวมาที่สมาคมฯ เราจะช่วยเผยแพร่ให้อีกทาง และสุดท้ายนี้ สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมกีฬาของจังหวัดนครพนมได้สมบูรณ์แบบ.
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม
ที่อยู่สำนักงาน : สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-516262อีเมล :.panupong1000@gmail.com