สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม
ที่อยู่สำนักงาน : สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 042-516262อีเมล :.panupong1000@gmail.com